Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Voor ons is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging maken tussen verschillende belangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.

Duurzaam Ondernemen

Square One Solutions gaat bewust om met haar ‘footprint’; de impact van de bedrijfsactiviteiten op het milieu. We zijn continu op zoek naar duurzame initiatieven die de wereld van morgen en van de volgende generatie ook in tact houden. We dragen bij aan milieu- en klimaatvriendelijkheid door afvalstoffen gescheiden te verwerken en te recyclen, energieverbruik structureel te beperken, thuiswerken te stimuleren en te faciliteren bij onze klanten. Square One Solutions loopt sinds haar bestaan altijd al voorop in het adopteren van de nieuwste technologieën. Voor vraagstukken op het gebied van efficiënter werken, mobiliteit en energieverbruik heeft Square One Solutions dan ook een aantal beproefde oplossingen, waarmee onze klanten hun duurzame doelstellingen kunnen realiseren.

Maatschappelijke Betrokkenheid

Hoewel niet vastgelegd in officiele projecten sponsort Square One Solutions een aantal (regionale) goede doelen zoals bijv. een team voor Alpe d’Huzes. Ook een aantal lokale sportverenigingen kunnen rekenen op (financiële) ondersteuning.

Personeel

Uitgebreide aandacht voor personeel is geen trend voor Square One Solutions, het past bij onze cultuur en kernwaarden. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers hun taken op een verantwoorde en gezonde manier kunnen uitoefenen en in een omgeving die hen daartoe ook in staat stelt. Tevens biedt Square One Solutions haar medewerkers tijd en uitgebreide mogelijkheden tot zelfontplooiing en verdere ontwikkeling. Er is veel aandacht voor trainingen, certificering et cetera. Koploper zijn in (technische) kennis is een speerpunt van Square One Solutions en dus ook voor haar medewerkers.

Voorbeelden:

  • Competentiemanagement,
  • Performance Management Cyclus
  • Competentiegerichte trainingen
  • Congresdeelnames in binnen- en buitenland
  • ROC stageplaatsen

MHCV MB1