Datalek: beter voorkomen dan genezen

Per 1 januari 2016 zullen de wetten voor bescherming persoonsgegevens flink aangescherpt worden met een meldplicht datalek en uitbreiding boetebevoegdheid tot max. € 810.000 of, als dat hoger is, 10% van de omzet. Daarom: Datalek beter voorkomen dan genezen.

Het doel van de meldplicht is om de schade van betrokkenen als gevolg van een datalek zo minimaal mogelijk te houden. De wet schrijft voor dat bedrijven passende maatregelen moeten nemen om informatie die toewijsbaar is aan individuen te beschermen. Daarnaast moeten bedrijven en organisaties een databeschermingsbeleid opstellen en handhaven.

Zijn de maatregelen niet genomen, of is een datalek verzwegen, dan kan een boete opgelegd worden.

Wat is een datalek?

Bij een datalek zijn persoonsgegevens (mogelijk) onder ogen of in het bezit gekomen van personen die daar geen recht toe hebben. Dit kan ernstige nadelige gevolgen hebben voor de bescherming van persoonsgegevens.

Voorbeelden van een datalek
•Een hack van een ICT systeem dat persoonsgegevens bevat
•Diefstal van een laptop of mobiele telefoon uit een kluisje
•Slordig omgaan met wachtwoorden
•Papieren dossiers die als oud papier worden aangeboden
•Kwijtraken van een USB-stick

Voorkom hoge boetes

Het hangt af van de ernst van het datalek of er een melding van gemaakt moet worden, maar een zorgvuldige melding voorkomt boeteoplegging. Passende maatregelen die getroffen kunnen worden zijn naast dataencryptie een auhtenticatie- en autorisatie oplossing.

Samenvattend

•Boetes voor non-compliance stijgen tot max. € 810.000 of 10% van de jaaromzet.
•Kans op een onderzoek door het College Bescherming Persoonsgegevens.
•Risico’s op reputatieschade zijn substantieel en het publiek wordt intoleranter.
•Het levert u iets op om compliant te zijn; u weet wat u verwerkt en wie toegang heeft.

Meer weten over dit onderwerp?

Is uw data veilig? Hoge boetes vanaf 2016, dus nu mee aan de slag! In onze ogen is dit een goed moment voor bestuurders om een risicoanalyse uit te voeren om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Daarbij zijn de volgende vragen essentieel: ‘Hoe groot is de kans op datalekken in mijn organisatie? En wat wordt er gedaan om dit te voorkomen?’ Square One Solutions kan u helpen met het bepalen van een strategie en oplossingen om uw data beter op orde te krijgen. Bel ons vandaag nog (071) 362 72 92 of stuur ons een email op: solutions@square1.nl

Posted in Blog, Nieuws.